Projekty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Konektivita -

Cílem projektu je zajistit pro ZŠ Bukovany kvalitní, moderní a bezpečné připojení ke službám veřejného internetu, robustní řešení vnitřní konektivity včetně bezdrátové sítě, při současném důrazu na řešení bezpečnosti celé sítě, a to minimálně v povinných parametrech dle Standardu konektivity škol.

Národní plán obnovy - Podpora rovných příležitostí

Hlavním cílem projektu je připravit a realizovat řešení rostoucích nerovností ve vzdělávání. Podpora ve výši dvou miliard korun z Národního plánu obnovy bude určena pro nejméně 400 škol s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků. S výzvou na podporu znevýhodněných škol přišlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s cíli Strategie 2030+. Podpora naší školy bude realizována v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2025. V rámci projektu bude zaměstnána školní asistentka a pracovník psychosociální intervence, který spolupracuje se školním metodikem prevence na podpoře duševního zdraví dětí a žáků. Pro rozvoj digitálních kompetencí vede pracovník volnočasových aktivit počítačový klub pro žáky prvního stupně. V průběhu projektu bude také realizováno doučování žáků. Díky projektu také proběhnou různé vzdělávací akce pro žáky se zaměřením na zvyšování jejich studijní motivace, adaptační a socializační aktivity, zážitkové a vzdělávací aktivity a také školní akce zaměřené na posílení spolupráce s rodiči.

Stáhnout soubor

Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních , kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

Stáhnout soubor

Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000615

Stáhnout soubor

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Digitalizujeme školu - Realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1

Realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1

Stáhnout soubor

Digitalizujeme školu 2023

Realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1

Stáhnout soubor

Digitalizujeme školu 2024

Realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1

Stáhnout soubor