Družina

Školní družina

Rodiče žáků 1. až 4. ročníků základní školy mohou využít služeb školní družiny.

Provozní doba školní družiny:

  Ranní provoz Odpolední provoz
Pondělí  - pátek 6.30 - 7:15 11:30 - 15:30

O přijetí žáka k činnosti ŠD rozhoduje ředitel/ka školy na základě vyplněné přihlášky a kritérii pro přijetí. Na zařazení dítěte do školní družiny není právní nárok.
Poplatek za školní družin pro školní rok 2023/2024 činí 100Kč/měsíc. 

Vedoucí školní družiny:

Petra Krátká
Telefon: +420 737 386 931

 

Dokumenty ke stažení