ZŠ Bukovany

U SOKOLOVA

zs.bukovany@volny.cz 352 68 21 63
#

Vítáme naše prvňáčky a žáky všech ostatních ročníků

Letošní školní rok začíná poněkud netradičně. A pro žáčky prvního ročníku to platí ještě více.

Pro každého prvňáčka je vstup do školy něco mezi svátkem a velkým očekáváním s neznámého. Tento pro něj sváteční den je však letos zakalen nutností chránit je, jejich rodinu i nás zaměstnance školy před hrozbou zákeřného korona viru.

Proto musíme letos udělat několik opatření, které jsou bohužel navýsost nutné.

Především je nutné, aby se rodiče a žáci všech ročníků se seznámili s opatřeními, které musela škola zavést v rámci ochrany před korona virem. K dispozici jsou na vývěskách, informovat o nich bode rámcově i obecní rozhlas a budou umístěny i na těchto stránkách.

Platí především naprostý zákaz vstupu cizích osob (včetně rodičů žáků) do prostor školy.

První den školy pro prvňáčky však nechceme znepříjemňovat jim ani jejich blízkým. Takže pro tento den, tj. 1. září 2020, pro ně platí, že do školy mohou přijít žáci prvního ročníku v doprovodu nejvýše 2 blízkých osob (rodičů a nejbližších příbuzných), které po dobu pobytu jsou povinny si zakrýt ústa a nos rouškou. Toto platí bez výjimky.

Doufáme, že toto omezení (věříme, že ho chápete) nebude každoročně stálé a že na to brzy budeme všichni vzpomínat jako na něco, co bylo velmi nepříjemné, ale už se nás to tolik nebude dotýkat.

 

Mgr. František Hořínek v. r.

ředitel školy

Časopis JOJO

Školní časopis JOJO

Měsíčník, který připravují žáci naší školy.

Aktuální číslo Archiv
Jídelníček

Jídelníček

Menu naší školní jídelny pro jednotlivé týdny.

Aktuální jídelníček Archiv

Fotogalerie školy

Počítačová učebna
Chodba v 1. patře
Žákovské výkresy na schodišti
Vstupní chodba v přízemí školy
Zobrazit fotogalerii

Aktuality

#


Základní škola v Bukovanech nacházejících se v Karlovarském kraji nedaleko Sokolova.

Základní škola Bukovany Webdesugn: VESTERON, powered by Eduweb