Pedagogický sbor

Pedagogičtí pracovníci

Přidělené třídnictví:

 1. PhDr. Jaroslava Šťastná
 2. Mgr. Dagmar Moudrá
 3. Mgr. Martina Malá
 4. Mgr. Jana Vlková
 5. Mgr. Dana Havlíková
 6. Mgr. Pavel Mader
 7. Mgr. Andrea Csorbová
 8. Mgr. Vlastimila Prchalová
 9. Mgr. Bc. Michaela Mašterová

Bez třídnictví:

 • Mgr. Miloslav Antony,
 • Mgr. Erich Kříž
 • Kateřina Knapová

Školní družina: Petra Krátká

Výchovná poradkyně: Mgr. Andrea Csorbová

Metodik primární prevence: Mgr.Bc. Michaela Mašterová

Školské poradenské pracoviště:

 • Mgr. Bc. Michaela Mašterová,
 • Mgr. Andrea Csorbová,
 • Mgr. Pavel Mader Koordinátor

ŠVP:

 • Mgr. Pavel Mader,
 • Mgr. Jana Vlková

Metodik informačních technologií, správce počítačové sítě: Mgr. Erich Kříž

Asistent pedagoga:

 • Jana Štebelová,
 • Dagmar Kyselková,
 • Roman Potůček,
 • Ĺubomíra Gajdošová,
 • Monika Reitmeierová
 • Lucie Kopičková

Správní zaměstnanci:

Vedoucí školní jídelny: Martina Jandová

Kuchařky:

 • Pavlína Kopičková,
 • Martina Komárková

Školník: František Keřka

Uklízečky: Jozefa Kalendová, Lenka Drahotová

Zástupce ředitelky školy: Mgr. Michaela Mašterová

Ředitelka školy: Mgr. Andrea Csorbová

Přidělení kabinetů:

1.stupeň: Mgr. Dagmar Moudrá
OV, cv. kuchyně: Mgr. Vlastimila Prchalová
CH, PŘ, Z: Mgr. Miloslav Antony
D, HV: Mgr. Vlastimila Prchalová
ČJ, NJ, AJ: Kateřina Knapová

šk. knihovna: Mgr. Vlastimila Prchalová
TV: Mgr. Miloslav Antony, Mgr. Andrea Csorbová
Učebnice 2. stupeň: Mgr. Pavel Mader
M, F: Mgr. Pavel Mader
Dílna: Mgr. Miloslav Antony
Školní družina: PetraKrátká
Učebnice 1. stupeň: PhDr. Jaroslava Šťastná          
Metodik IT, správce počítačové sítě: Mgr. Erich Kříž

Metodické orgány:

MS l. stupně : PhDr. Jaroslava Šťastná        

Předmětová komise : Č,D,Aj,Nj,Ov M,F,Z,Př,Ch,Inf Tv,Pv , Pč – Mgr. Vlastimila Prchalová