Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola Bukovany, IČO 750 06 901, sídlem Bukovany 146, 357 55 Bukovany, se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku provozovanou pod internetovou doménou www.zsbukovany.eu.

Stav souladu

Tato webová stránka je částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V1.1.2 z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

  • video neopatřené titulky
  • dokumenty ve formátu PDF bez strojové čitelnosti (naskenované obrázky)
  • dokumenty v uzavřeném formátu DOC nebo XLS

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 15.2.2024

Prohlášení bylo vypracováno dle vzoru stanoveného prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Zpětná vazba, kontaktní údaje

Veškeré dotazy, podněty a připomínky k souladu shora uvedených webových stránek se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 a příslušnými prováděcími předpisy právního řádu České republiky lze zasílat řediteli dětského domova prostřednictvím e-mailové adresy: zs.bukovany@volny.eu

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi ze strany shora uvedené organizace je možné se obrátit na zřizovatele obec Bukovany přes e-mailovou schránku obec@obecbukovany.eu