"Tak přemýšlej a chraň se"

 V době letních prázdnin dochází k řadě nepříjemných úrazů, proto byl měsíc červen zvolen jako měsíc prevence a do naší školy zavítala řada lektorů. 

Bezpečné chování je velmi důležité. Obzvláště když se blíží prázdniny. Proto do naší školy zavítali lektoři Václav Pokorný, Jaroslav Filsák aj.  z programu prevence úrazů páteře a míchy- Program České asociace paraplegiků – CZEPA s názvem BanalFatal!
Beseda byla velice zajímavá a poučná. Věříme že si žáci odnesli mnoho důležitých informací o tom, jak se chránit.
"Tak přemýšlej a chraň se".