Projekt My se školy nebojíme má své pokračovaní

Aktuality15. března 2024Administrátor

Ani v tomto týdnu jsme nelenili a pozvali jsem budoucí školáky do prostor školy, aby si vyzkoušli své dovednosti. 

Na programu byl rozvoj matematických a zrakových dovedností. Zrakové dovednosti měla na svých bedrech paní učitelka Vlková, která si se svým pomocníkem asistentem Romanem Potůčkem připravila pro budoucí žáčky rozmanité akvity, při kterým si procvičili paměť, pravo-levou orientaci, koncentraci pozornosti a opravdu mnoho, mnoho  dalšího. Doufáme, že děti byly nadšeni stejně jako paní učitelka, která si je moc chválila. Nutno také podotknout, že velkými pomocníky byli žáci 4. a 5. třídy, kteří ve svém volném čase dorazili a zcela dobrovolně se na této akci podíleli. Čímž se ale také ukazuje, jak dobře jsou žáci vedeni svými třídními učiteli. 

Ve čtvtek pak budoucí žáci zavítali do prostor školy znova. Tentokrát je čekal rovoj matematických dovedností pod vedením paní učitlky Moudré za asistence paní Štebelové. Ty si připravily celou řadu cvičení na procvičení počtů. Děti si skládaly obrázky podle pořadí čísel, určovaly tvary a barvy a mnoho dalšího.