ZŠ Bukovany

U SOKOLOVA

zs.bukovany@volny.cz 352 68 21 63
#

Informace pro období začátku školy školního roku 2021/2022

Preventivní screeningové testování dětí a žáků proběhne s frekvencí 3x po sobě, a to dle následujícího harmonogramu:

  • Třídy absolvují první test ve čtvrtek 2. září 2021.
  • Dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021 – tyto termíny platí pro všechny žáky ZŠ Bukovany (1.-9. ročník).

Testování všech žáků dle výše uvedeného harmonogramu proběhne pod vedením pedagogických pracovníků v kmenových třídách. Testování probíhá samoodběrem – to znamená, že si test pod vedením zaměstnanců školy provedou žáci sami.

V případě pozitivního výsledu bude žák izolování od ostatních osob do izolační místnosti a zde vyčká na příchod zákonných zástupců, které škola ihned kontaktuje.

Testování nepodstupují žáci, kteří:

a) splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování);
b) jsou po prodělaném onemocnění covid 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid 19);
c) doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Výše uvedené skutečnosti je nutné písemně doložit třídnímu učiteli.

Pravidla pro používání ochranných prostředků dýchacích cest:

Děti a žáci nosí ochranný prostředek dýchacích cest ve společných prostorech školy, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech dětí a žáků).

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za dodržení přísnějších režimových opatření. Konkrétně:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy;
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech;
  • převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy;
  • nesmí zpívat;
  • po jakémkoli opuštění prostoru třídy dezinfikovat ruce, stejně tak při vstupu do jídelny;
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu.

Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Soubor ke stažení

Základní škola Bukovany Webdesugn: VESTERON, powered by Eduweb