ZŠ Bukovany

U SOKOLOVA

zs.bukovany@volny.cz 352 68 21 63
#

Informace pro rodiče

Základní škola v Bukovanech 2020 – 2021

1.     Po příchodu do budovy školy provede žák dezinfekci rukou, následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole, a              dbá hygienických pokynů všech zaměstnanců školy.

2.     Rodiče musí sdělit třídnímu učiteli – třídní učitelce své kontakty: telefonní čísla a e-maily.

3.     Dítě s příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel) se musí léčit doma, nemůže chodit do školy.

4.     V případě projevu respiračních chorob u dítěte ve škole, budou rodiče ihned informováni a jsou povinni si dítě vyzvednout.

5.     Vstup rodičů do školy je možný jen v nejnutnějších případech, a to pouze s rouškou a po předchozí domluvě.

6.     Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uložená Krajskou hygienickou stanicí            Karlovy Vary nebo Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 

Mgr. František Hořínek v. r.

ředitel školy

Základní škola Bukovany Webdesugn: VESTERON, powered by Eduweb