ZŠ Bukovany

U SOKOLOVA

zs.bukovany@volny.cz 352 68 21 63
#

Vnitřní organizace školy 2023/2024

Přidělení třídnictví:

 

        1. PhDr. Jaroslava Šťastná

        2. Mgr. Dagmar Moudrá

        3. Mgr. Martina Malá

        4. Mgr. Jana Vlková

        5. Mgr. Dana Havlíková

        6. Mgr. Pavel Mader

        7. Mgr.Andrea Csorbová

        8. Mgr.Erich Kříž

        9. Mgr. Bc. Michaela Mašterová

 

Bez třídnictví: Mgr. Miloslav Antony, Mgr. Vlastimila Prchalová, Kateřina Knapová

Školní družina: Petra Krátká

Výchovná poradkyně: Mgr. Andrea Csorbová

Metodik primární prevence: Mgr.Bc. Michaela Mašterová

Školské poradenské pracoviště: Mgr. Bc. Michaela Mašterová, Mgr. Andrea Csorbová, Mgr. Pavel Mader

Koordinátor ŠVP: Mgr. Pavel Mader, Mgr. Jana Vlková

                              

Metodik informačních technologií, správce počítačové sítě: Mgr. Erich Kříž

Asistent pedagoga: Jana Štebelová, Dagmar Kyselková, Roman Potůček, Ĺubomíra Gajdošová, Monika Reitmeierová

      

Správní zaměstnanci:

Vedoucí školní jídelny: Martina Jandová

Kuchařky: Pavlína Kopičková, Martina Komárková

Školník: František Keřka

Uklízečky: Jozefa Kalendová, Lenka Drahotová

                                                 

Zástupce ředitelky školy: Mgr. Michaela Mašterová                    

Ředitelka školy: Mgr. Andrea Csorbová                                  

 

Přidělení kabinetů:

1.stupeň: PhDr. Jaroslava Šťastná
OV, cv. kuchyně: Mgr. Vlastimila Prchalová
CH, PŘ, Z: Mgr. Miloslav Antony
D, HV: Mgr. Vlastimila Prchalová
ČJ, NJ, AJ: Kateřina Knapová

šk. knihovna: Mgr. Vlastimila Prchalová
TV: Mgr. Mgr. Antony, Csorbová
Učebnice 2. stupeň: Mgr. Pavel Mader
M, F: Mgr. Pavel Mader
Dílna: Mgr. Miloslav Antony
Školní družina: PetraKrátká
Učebnice 1. stupeň: PhDr. Jaroslava Šťastná          
Metodik IT, správce počítačové sítě: Mgr. Erich Kříž

 

 

Metodické orgány: 

MS l. stupně : PhDr. Jaroslava Šťastná        

Předmětová komise : Č,D,Aj,Nj,Ov M,F,Z,Př,Ch,Inf Tv,Pv , Pč – Mgr. Vlastimila Prchalová

 

V Bukovanech 30.srpna 2023

 

                                                                                               Mgr. Andrea Csorbová

                                                                                               ředitelka školy

 

Základní škola Bukovany Webdesugn: VESTERON, powered by Eduweb