ZŠ Bukovany

U SOKOLOVA

zs.bukovany@volny.cz 352 68 21 63
#

3D v Bukovanech

Veřejná zakázka Dodávka souboru pro 3D tisk, včetně SW a doplňků

Zadávací dokumentace:

Oznámení výběrového řízení - výzva k podání nabídky

Slepý rozpočet

Smlouva o dílo 

Specifikace výběrového řízení

3D v Bukovanech

Název projektu: 3D v Bukovanch

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005404

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2018

Délka realizace: 20 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 147 001 Kč

Výše podpory: 1 089 650,95 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zkvalitnit infrastrukturu a vybavení pro základní vzdělávání v obci Bukovany. Aktivitami projektu jsou drobná stavební úprava učebny a pořízení souboru pro 3D tisk včetně SW a doplňků.

Základní škola Bukovany Webdesugn: VESTERON, powered by Eduweb