ZŠ Bukovany

U SOKOLOVA

zs.bukovany@volny.cz 352 68 21 63
#

Výstražná jednodenní stávka

Prohlášení pracovníku školy ke stávce dne 27.11.2023

Vážení rodiče,

z důvodů reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství, nemáme jinou možnost, než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27. 11. 2023. Tento den bude naše ZŠ, ŠD i ŠJ uzavřena, oběd vám bude automaticky odhlášen. Změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který, jak věříme, s nejlepším vědomím a svědomím pečuje o budoucí generace a považujeme je za nepřijatelné. Budoucími škrty a snižováním platů nepedagogickým zaměstnancům, jakožto i snižováním stavu zaměstnanců, můžeme přijít nejen o kvalitní kolegy, ale také o kvalitu našich služeb.

Nejde nám o platy pedagogických zaměstnanců, jde nám především o platy těch, kteří naše školství drží „zezdola“. Jde o asistenty pedagogů, kteří poskytují v době inkluze neocenitelnou službu dětem. Nemáme možnost rozhodnout, zda děti se specifickými vzdělávacími potřebami přijmeme, či nikoliv, tyto ději nadále ve škole zůstanou, a je i reálné, že počty se budou zvyšovat.

Ve hře jsou i další body, jako například snižování počtu proplacených odučených hodin, což pro naší školu není žádná novinka, vzhledem k nízkému počtu žáků máme již nyní ročníky spojené - TV, OV, PČ. Podle plánů bychom však museli spojovat i další ročníky. Dokážete si přestavit vyučovat Český jazyk v jedné hodině 6. i 7. ročník? Nebo mít na hodině informatiky u jednoho počítače dva žáky? My ano, ale toto opravdu nechceme. Právě nízký počet žáků ve třídách a tím individuální podporou každého žáka, je to, čím se lišíme od škol v okolí. Dalším plánem je zrušení tisíců míst školníků, uklízeče, kuchařek a dále také pokles jejich platů. I nápad přesunout financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele považujeme za nesmyslný a zbavující ministerstvo odpovědnosti za školstvi jako celek. Obzvlášť naše obec, by pak balancovala v rozhodování, zda podpořit školu, či rozvíjet obec - opravit silnici, podpořit kulturní akce, zřídit další služby pro občany.

Vážení rodiče, ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené a nekoncepční. Položte si otázku, zda byste chtěli zůstat k těmto vládním krokům neteční. My nechceme a věříme, že je ještě možnost dát STOP nekompetentnosti a snaze měnit naše školství bez
myšlenky na důsledky.

My se stavíme za naše zaměstnance, i naší/vaší budoucnost, což jsou děti. Držíme se hesla, které si naše škola zvolila - „Jeden tým, jedna škola“.

Byli bychom velmi rádi za vaši podporu a pochopení pro všechny pracovníky, kteří maji odvahu říct stávkou svůj názor a bojovat nejen za kvalitní vzdělávání i prostředí pro vaše děti, ale i za lepší podmínky pro sebe, protože za svou práci si to zaslouží.

Velmi děkujeme za pochopení a podporu.

S přáním lepších zítřků

Pracovníci Základní školy Bukovany.

V případě, že by došlo k dohodě s vládou (jednání by mělo být 22.11.23), bude stávka zrušena. O dalším vývoji budete infromováni prostřednictvím portálu Škola OnLine, webových stránkách a FB stránkách školy. Pro nás nejzazší termín je 22.11.23, což pokládáme za pozdní.

Základní škola Bukovany Webdesugn: VESTERON, powered by Eduweb