ZŠ Bukovany

U SOKOLOVA

zs.bukovany@volny.cz 352 68 21 63
#

Vnitřní organizace školy 2019/2020

Přidělení třídnictví:

 

1.      Mgr. Dana Havlíková

2.      PhDr. Jaroslava Šťastná       

3.      Mgr. Dagmar Moudrá

4.      Mgr. Bc. Martina Olejníková

5.      Mgr. Bc. Michaela Mašterová 

6.      Mgr. Miloslav Antony   

7.      Mgr. Andrea Csorbová

8.      Mgr. Pavel Mader   

9.      Mgr. Eva  Lauberová

    

Bez třídnictví: Mgr. Erich Kříž

Školní družina: Lucie Houčková    

     

Výchovná poradkyně: Mgr. Andrea Csorbová

Metodik primární prevence: Mgr. Bc. Michaela Mašterová 

 

Koordinátor ŠVP: PhDr. Jaroslava Šťastná

                        Mgr. Pavel Mader

Metodik informačních technologií, správce počítačové sítě: Mgr. Erich Kříž

Asistent pedagoga: Jana Štebelová, Dagmar Kyselková, Marie Zumrová, Martina    Komárková.

     

Správní zaměstnanci:

Vedoucí školní jídelny: Alena Stropková

Školník: František Keřka                                                    

                                  

V Bukovanech 2. září 2019

                                                                                                       

                                                                                                        Mgr. František Hořínek v. r.

                                                                                                                     ředitel školy

 

Základní škola Bukovany Webdesugn: VESTERON, powered by Eduweb