ZŠ Bukovany

U SOKOLOVA

zs.bukovany@volny.cz 352 68 21 63
#

Vnitřní organizace školy 2021/2022

Přidělení třídnictví

1.   Mgr. Martina Malá

2.   Mgr. Jana Vlková

3.   Mgr. Dana Havlíková

4.   PhDr. Jaroslava Šťastná

5.   Mgr. Dagmar Moudrá

6.   Mgr. Pavel Mader

7.   Mgr. Bc. Michaela Mašterová

8.   Mgr. Miloslav Antony

9.   Mgr. Erich Kříž

Bez třídnictví: Mgr. Eva Lauberová.

 

Školní družina: Lucie Houčková.

Výchovná poradkyně: Mgr. Bc. Michaela Mašterová.

         PO 8.00 – 8.45; 11.50 – 12.35.

         PÁ 11.50 – 12.35.

         (Případně a požádání po telefonické domluvě.)

Metodik primární prevence: Mgr. Dana Havlíková.

MS l. stupně: PhDr. Jaroslava Šťastná.

Předmětová komise: Č,D,Aj,Nj,Ov M,F,Z,Př,Ch,Inf Tv,Pv , Pč – Mgr. Eva Lauberová.

Metodik informačních technologií, správce počítačové sítě: Mgr. Erich Kříž.

Koordinátor ŠVP: PhDr. Jaroslava Šťastná, Mgr. Pavel Mader.

                             

Asistenti pedagoga: Jana Štebelová, Dagmar Kyselková, Marie Zumrová, Martina Komárková.

     

Správní zaměstnanci:

Vedoucí školní jídelny: Alena Stropková.

Školník: František Keřka.                                                                                

 

Přidělení kabinetů

1. stupeň: Mgr. Dagmar Moudrá
OV, cv. kuchyně: Mgr. Eva Lauberová
CH, PŘ, Z: Mgr. Miloslav Antony
D, HV: Mgr. Eva Lauberová
ČJ, NJ, AJ, šk. knihovna: Mgr. Eva Lauberová
TV: Mgr. Dana Havlíková
Učebnice 2. stupeň: Mgr. Pavel Mader
M, F: Mgr. Pavel Mader
Dílna: Mgr. František Hořínek
ŠD: L. Houčková
Učebnice 1. stupeň: PhDr. Jaroslava Šťastná         

Třídní schůzky:  24. 11. 2021 od 15.30 hod a 6. 4. 2022 od 15.30 hod.

Zápis do 1. ročníku ve středu 20. dubna 2022 v budově ZŠ Bukovany od 13.00 do 18.00.                     

 

V Bukovanech 30. srpna 2021

 

                                                                                               Mgr. František Hořínek v. r.

                                                                                               ředitel školy

 

Základní škola Bukovany Webdesugn: VESTERON, powered by Eduweb